Welkom

Welkom op de site van Dagbesteding TE PLAK in Pingjum
Wij bieden, in samenwerking met de landelijke zorgaanbieder
’s Heeren Loo, dagbesteding aan mensen met een beperking die geen betaald werk kunnen verrichten. Daarnaast bieden we naschoolse opvang voor kinderen met een beperking. Ook is een oriëntatie/stageperiode voor scholieren uit het speciaal onderwijs mogelijk.

Onze dagbesteding bevindt zich in en bij het (voormalige gereformeerde) kerkje aan de Pibemalaan 11; een ruime locatie aan de rand van het dorp Pingjum met een landelijk uitzicht.